Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415840 obálek a 661503 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základní právní předpisy o mateřských školách

Autor: Jaroslav Pospíšil
Rok: 1996
NKP-CNB: cnb000104677
OKCZID: 111411415

Citace (dle ČSN ISO 690):
POSPÍŠIL, Jaroslav. Základní právní předpisy o mateřských školách. Praha: Jaroslav Pospíšil, 1996, 219 s.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.110...)