Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2103971 obálek a 520874 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sporty a pobyt v přírodě: Příručka pro turistické kroužky SSM

Autor: Kreuz, František, Matějů, Ivan, Socialistický svaz mládeže
Rok: 1979
NKP-CNB: cnb000392322
OKCZID: 114363006

Citace (dle ČSN ISO 690):
Sporty a pobyt v přírodě: Příručka pro turistické kroužky SSM. 1. vyd. Editor František KREUZ, editor Ivan MATĚJŮ. Praha: Mladá fronta, 1979. Abeceda svazáckého funkcionáře, Sv. 19.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.175.113...)