Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437931 obálek a 679393 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Botanická bibliografie jižních Čech

Autor: Houfek, Jindřich a Skalický, Vladimír
Rok: 1963
NKP-CNB: cnb000474510
OCLC Number: (OCoLC)42117825
OKCZID: 119852053

Citace (dle ČSN ISO 690):
HOUFEK, Jindřich. Botanická bibliografie jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1963. 127 s. Sborníky Jihočeského muzea v Čes. Budějovicích. Přírodní vědy a bibliografie.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.172.203...)