Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2171208 obálek a 536591 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Abecední přehled zdanitelných příjmů a odpočitatelných položek : (pro daň důchodovou a všeobecnou výdělkovou) : s poznámkami a textem zákona

Autor: Václav Hála, Vladislav Pítra
NKP-CNB: cnb000749351
OKCZID: 114603524

Citace (dle ČSN ISO 690):
HÁLA, Bohuslav a Vladislav PÍTRA. Abecední přehled zdanitelných příjmů a odpočitatelných položek: (pro daň důchodovou a všeobecnou výdělkovou) : S poznámkami a textem zákona. V Praze: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1938, 107 s.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.112...)