Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415840 obálek a 661503 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mendel green : časopis Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

Rok: 2009-
ISBN: 9772533651004
NKP-CNB: cnb001970305
OKCZID: 110842646

Citace (dle ČSN ISO 690):
Mendel green: časopis Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009-.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.110...)