Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2326751 obálek a 587135 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Etud[u]ety

Autor: Nosek, Miroslav
Rok: 2011
NKP-CNB: cnb002197573
OKCZID: 111023090

Citace (dle ČSN ISO 690):
NOSEK, Miroslav. Etudety [i.e. Etuduety]: 17 kytarových duet = Etudets [i.e. Etuduets] : 17 guitar duets. 1st pub. Praha: Talacko editions, 2011, 33 s.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.238.96...)