Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Informační fondy pro 2. ročník středních knihovnických škol, studijní obor vědecké informace a knihovnictví

Autor: Hyhlíková, Věra
Rok: 1985
NKP-CNB: cnb000027753
OCLC Number: (OCoLC)39560643
OKCZID: 111659769

Citace (dle ČSN ISO 690):
HYHLÍKOVÁ, Věra. Informační fondy pro 2. ročník středních knihovnických škol, studijní obor vědecké informace a knihovnictví. 1. vyd. Praha: SPN, 1985. 259 s. Učebnice pro střední školy.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.232...)