Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1911567 obálek a 479320 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

20 příběhů: výběr ze sovětské válečné a poválečné prózy : četba pro žáky středních škol

Autor: Čížková, Marta, Beránek, Jan, Netopil, Zdeněk
Rok: 1985
NKP-CNB: cnb000025789
OCLC Number: (OCoLC)39563332
OKCZID: 111996532

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČÍŽKOVÁ, Marta. 20 příběhů: výběr ze sovětské válečné a poválečné prózy : četba pro žáky. Ilustrace Zdeněk NETOPIL. 1. vyd. Praha: Lidové nakladatelství, 1985. 532 s. Zvony.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.175.179...)