Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2749365 obálek a 845773 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Chemické tabulky pro střední průmyslové školy chemické a s chemickým zaměřením



Autor: Vohlídal Jiří
Rok: 1982
NKP-CNB: cnb000002630
OCLC Number: (OCoLC)39564485
OKCZID: 111191518
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
VOHLÍDAL, Jiří. Chemické tabulky pro střední průmyslové školy chemické a s chemickým zaměřením. 1. vyd. Praha: SNTL, 1982. 333 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné po přihlášení )
Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )



Anotace

 

Publikace seznamuje se soustavou SI, s vlastnostmi prvků a součenin a s klasicky uspořádanými tabulkami, obsahujícími údaje z analytické chmie, elektrochemie, termodynamiky atd.

Zdroj anotace: NKP



Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)