Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172195 obálek a 537062 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Umělé sušení řeziva: Určeno [také] žákům odb. dřevařských škol

Autor: Kruml, Jaroslav
Rok: 1974
NKP-CNB: cnb000463406
OCLC Number: (OCoLC)42112206
OKCZID: 112323257

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRUML, Jaroslav. Umělé sušení řeziva: Určeno [také] žákům odb. dřevařských škol. 2., přeprac. vyd. Praha: SNTL, 1974. Řada dřevařské lit..
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.204.187...)