Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2634505 obálek a 790422 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Města Českého Krušnohoří v předbělohorské době: příspěvek ke studiu jejich sociální strukturyAutor: Jančárek, Petr a Okresní archiv Most
Rok: 1971
NKP-CNB: cnb000434409
OCLC Number: (OCoLC)42169259
OKCZID: 113727097

Citace (dle ČSN ISO 690):
JANČÁREK, Petr. Města českého Krušnohoří v předbělohorské době: příspěvek ke studiu jejich sociální struktury. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 1971. 133 s., [16] s. obr. příl.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad LabemAnotace

 

Horní rajóny Krušnohoří před třicetiletou válkou jsou nejprve nazírány z celkového ekonomického hlediska a pak se určuje v české části pozorované oblasti růst urbanizačního procesu, jehož vrchol se kryje s léty 1516-1550. Knížka popisuje některé znaky tamních hospodářských a sociálních proměn, sleduje těžbu, ale též stav řemeslné výroby, zemědělství a obchodu. Demografický vývoj se odvíjí v souvztažnosti k úrovni dolování.

Zdroj anotace: Národní knihovna ČRDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury