Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2196892 obálek a 553106 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Deskriptivní geometrie: určeno žákům i absolventům všeobec. vzdělávacích a odb. škol a prac. studujícím při zaměstnání

Autor: Menšík, Miroslav, Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí
Rok: 1962
NKP-CNB: cnb000614100
OCLC Number: (OCoLC)85469413
OKCZID: 111226354

Citace (dle ČSN ISO 690):
MENŠÍK, Miroslav. Deskriptivní geometrie. 1. vyd. Praha: SNTL, 1962. 207 s. Polytechnická knižnice. Ř. 2, Příručky, sv. 22.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna - DNNT - dostupné po registraci
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.237.94...)