Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437931 obálek a 679393 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

O fysiologické zkoušce ústrojí zrakového a povrchu kožního : Pojednání o fysiologickém výzkumu čidla zrakového a soustavy kožní, jež k řádnému dosažení místa ve vzácném shromáždění lékařském dne 22. prosince 1823 veřejně bude hájiti Jan Evangelista Purkyn

Autor: Jan Evangelista Purkyně, Kamil Josef Lhoták
NKP-CNB: cnb000740923
OKCZID: 113356534

Citace (dle ČSN ISO 690):
PURKYNĚ, Jan Evangelista. Pojednání o Fysiologickém výzkumu čidla zrakového a soustavy kožní, jež k řádnému dosažení místa ve vzácném shromáždění lékařském dne 22. prosince 1823. Překlad Kamil Josef LHOTÁK. Praha: Spolek českých lékařů, 1914. 63 s. Knihovna lékařských rozhledů, sv. 1.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.172.203...)