Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2918734 obálek a 883945 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

O projektu Obálkyknih.cz

Služba obalkyknih.cz vznikla v roce 2008 díky projektu Moravské zemské knihovny v rámci programu VISK3. Jejím původním cílem bylo stát se centrálním repozitářem obrázků obálek knih určených pro integraci do katalogů knihoven. V dalších letech projekt prošel intenzivním vývojem, který umožnil rozšíření služeb poskytování nejen obálek knih, ale také dalších prvků (obsahy knih, anotace, ...).

Na technickém řešení implementace obálek knih se v počátcích podílela Vědecká knihovna Olomouc. V letech 2011 a 2012 byla správcem projektu Městská knihovna v Praze. V roce 2013 Moravská zemská knihovna předala práva k projektu na Sdružení knihoven ČR (SDRUK). SDRUK následně předal oprávnění k provozování projektu a jeho dalšímu vývoji Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích.

Pro OCR zpracování obsahů dokumentů projekt Obálkyknih.cz využívá OCR engine Národní knihovny České republiky.

V roce 2016 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích spolu s Moravskou zemskou knihovnou v Brně získala za rozvoj projektu ObalkyKnih.cz cenu KNIHOVNA ROKU 2016.

Další české knihovny zůstávají v pozici spolupracující instituce, které dodávají svá data a trpělivě pomáhají odstraňovat případné potíže.

V současnosti projekt Obálkaknih.cz databáze nabízí:
 • Obálky knih a periodik - uložit obálku je však možno i u speciálních dokumentů - map, hudebnin, CD, DVD, ...
 • Obsahy knih a periodik - naskenované obsahy zpřístupněné v podobě PDF souborů
 • Fulltexty obsahů - převedené obsahy na text pomocí technologie OCR a zpřístupněné pro indexaci knihovním systémem
 • Anotace - autorské, nakladatelské, ale i uživatelské popisy dokumentů pro snadnější výběr čtenáři
 • Komentáře a hodnocení - možnost stažení dostupných komentářů a zároveň i možnost exportu komentářů z jiných systémů na obálkyknih.cz a tím zpřístupnění ostatním knihovnám
 • Autority - obrazové a jiné materiály napojené na ID autority, např. fotografie osob, GPS souřadnice míst, www odkazy, ...
 • Citace - citace podle normy ISO 690 generované z ověřených zdrojů či generované z vlastních dat knihoven

Statistická data projektu

 • databáze aktuálně obsahuje 2918734 obálek a 883945 obsahů českých a zahraničních publikací
 • hlavní servery jsou provozovány v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, záložní server je umístěn v Moravské zemské knihovně v Brně (v případě výpadku jednoho ze serverů mají knihovní systémy možnost přejít během několika vteřin na záložní stroj bez ztráty dostupnosti služeb pro své čtenáře)
 • měsíčně hlavní server odbaví 55 miliónů požadavků, cca. 2 milióny denně, průměrně 20 dotazů za vteřinu , ve špičkách (9-15:00) odbavují servery 40-80 požadavků za vteřinu
 • denně do databáze je nově nahráno nebo je upraveno průměrně 500 dokumentů
 • další dokumenty se automaticky sklízejí z externích zdrojů - nakladatelé, vydavatelé, webové portály, ...
 • denní přírůstek dat činí 6 GB, z nich se následně generují náhledy obálek v různých rozlišeních, PDF dokumenty s obsahy a rozpoznává se text pomocí OCR
 • 20 Mbit za vteřinu je průměrný datový tok z a na servery

Závěrečná zpráva projektu VISK3 za rok 2013.
Závěrečná zpráva projektu VISK3 za rok 2014.
Závěrečná zpráva projektu VISK3 za rok 2015.
Závěrečná zpráva projektu VISK3 za rok 2016.
Závěrečná zpráva projektu VISK3 za rok 2017.
Závěrečná zpráva projektu VISK1 za rok 2018.
Závěrečná zpráva projektu VISK1 za rok 2019.
Závěrečná zpráva projektu VISK1 za rok 2020.
Závěrečná zpráva projektu VISK1 za rok 2021.
Závěrečná zpráva projektu VISK1 za rok 2022.
Závěrečná zpráva projektu VISK1 za rok 2023.


Podmínky užití

Projekt využívá vyjímky autorského zákona (č. 121/2000 Sb., § 37) umožnující pro knihovny, archivy, muzea, galerie, školy a jiné nevýdělečné školské a vzdělávací zařízení za účelem nabídky k půjčení a zpřístupnění obsahu svých sbírek užít rozmnoženinu díla či jeho části obsažené na obálce, případně včetně tématického obsahu díla v katalogu sbírek; tento katalog sbírek může také zpřístupňovat veřejnosti, zamezí-li zhotovení rozmnoženiny výtvarného díla, která by mohla být užita k přímému či nepřímému hospodářskému nebo obchodnímu účelu. Instituce je vždy povinna v katalogu sbírek uvést jméno autora, je-li to možné a nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost.

Podmínkou využívání služeb projektu knihovnami a jinými institucemi je bezplatná registrace na stránkách projektu a vložení jmen a IP adres serverů přistupujích serverů (viz API projektu).
Na servery knihovních systémů není možné z důvodů omezení danných dohodou s vydavateli a nakladateli trvale obálky ukládat. Znemožňuje se tímto i možnost automatických oprav nesprávných obálek a aktualizací stahovaných dat.

Knihovny jsou povinny uvádět ve svých knihovních katalozích zpětný odkaz na titul na stránkách projektu. Odkaz doporučujeme v katalogu umístit až na detail výpisu dokumentu. Volitelně může obsahovat logo a název projektu - viz příklad. Zpětný odkaz je i důležitý pro čtenáře knihoven pro přístup k dalším informacím o titulu (obsah, anotace, komentáře, ...) - některé knihovní systémy nepodporují zobrazení všech dostupných informací k titulu, které projekt obálkyknih.cz poskytuje.Kontakt

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit:

 • info (at) obalkyknih.cz

Logo služby obalkyknih.cz je ke stažení zde.