Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2918734 obálek a 883945 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Služba zobrazování obálek knih pro knihovny

Projekt obalkyknih.cz agreguje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Tato služba slouží k obohacení bibliografických údajů o další prvky, zejména náhledové obrázky titulních stran knih, naskenované stránky s obsahem knížky, anotace, recenze, či hodnocení knih. Tyto prvky umožnuje registrovaným knihovnám snadno integrovat do jejich webových katalogů.

Zdrojem pro obálky knih jsou spolupracující nakladatelé a knihkupci, kteří pro knihovny patřící do sdružení SKIP souhlasí se zobrazováním obálek jejich knih v knihovních katalozích. V současnosti hlavním zdrojem obálek jsou knihovny, které aktivně skenují obálky knih a daších dokumentů z jejich knihovních fondů a tyto vkládájí na obálkový server.. Server obalkyknih.cz v tuto chvíli disponuje databází 2918734 obálek a 883945 obsahů českých a zahraničních publikací.

Služby systému obalkyknih.cz využívá celá řada knihoven všech velikostí i zaměření, včetně většiny velkých knihoven. Pokud chcete svým čtenářům nabídnout moderní služby bez velkého úsilí, služba obalkyknih.cz tak může být dobrým začátkem i pro vás.

Řada dodavatelů knihovních systému už podporu pro službu obálkyknih.cz obsahuje. Pro stav podpory se obraťtě na vašeho dodavatele knihovního systému.