Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2115525 obálek a 524871 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kurs obchodního práva. Obchodní závazky

Autor: Bejček, Josef
Rok: 2003
ISBN: 9788071797463
NKP-CNB: cnb001244830
OCLC Number: (OCoLC)53270635
OKCZID: 110002425
Vydání: 3. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
BEJČEK, Josef, Karel ELIÁŠ a Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003, 551 s. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-746-4.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Učebnice reaguje na nejnovější změny obchodního zákoníku. Práce věnuje velkou pozornost výkladům obecné části závazkového práva a zejména vztahům obchodněprávní úpravy závazků k úpravě občanskoprávní. Systematickému poučení o jednotlivých smluvních typech podle obchodního zákoníku je věnována rozsahem největší část knihy. Ojedinělá je také podrobná informativní pasáž o českém obchodním právu námořním.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Antikvarium s.r.o.
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.209.10...)