Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2115629 obálek a 524871 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky

Autor: Pavlíček, Václav
Rok: 2008-
ISBN: 9788072016945
NKP-CNB: cnb001797196
OCLC Number: (OCoLC)228782937
OKCZID: 110002459
Vydání: 2., podstatně rozš. a dopl. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2., podstatně rozš. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2008-. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-694-5.
Zdroj:


Anotace

 

Druhý díl učebnice od autorů z katedry ústavního práva Právnické fakulty UK poprvé spojuje v jednom svazku celou materii ústavního práva. Vedle kapitol o vývoji československé státnosti obsahuje zejména výklad jednotlivých institutů platného ústavního práva. Hlavním tématem je Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. V první části jsou rozebrány všechny ústavní orgány s důrazem na jejich vzájemné vztahy, dále volby, zákonodárný proces i řízení před Ústavním soudem, pozornost je věnována též ústavním základům vztahu vnitrostátního a mezinárodního práva a s tím souvisejícím ústavněprávním aspektům členství České republiky v Evropské unii. Ve druhé části je podán ucelený výklad práv, svobod a povinností občanů, tedy vztahu občana a státu v České republice. Čtenář ocení zejména komplexní přístup ke zpracování jednotlivých témat, jehož součástí je kritická analýza jejich uplatňování v politické praxi, včetně jejich teoretické reflexe v odborné literatuře. Učebnice je určena nejen studentům práva, ale i širokému okruhu zájemců o ústavní právo z řad právníků, politiků, politologů i historiků.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Zboží.cz
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.209.10...)