Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2120844 obálek a 525183 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Svět pod sklem - podoby vosku

Autor: Dvořáková, Hana
Rok: 2006
ISBN: 9788070282939
NKP-CNB: cnb001705192
OCLC Number: (OCoLC)124091251
OKCZID: 110002484

Citace (dle ČSN ISO 690):
DVOŘÁKOVÁ, Hana a Petr POLÁŠEK. Svět pod sklem - podoby vosku. Brno: Moravské zemské muzeum, 2006, 47 s. ISBN 80-7028-293-2.
Zdroj:


Anotace

 

Studie vydaná při příležitosti výstavy Svět pod sklem -podoby vosku" nabízí pohled na roli vosku v životě člověka, kdy jej doprovází doslova od kolébky po hrob, ve chvílích svátečních stejně jako v každodenním použití. Čtenář se poprvé rovněž setká s opomíjeným světem voskové a tragantové plastiky instalované pod skleněným poklopem. Až dosud stál tento křehký svět pod skleněnými "šturcy", oscilující na hranici kýče a naivistního půvabu, stranou zájmu nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Doklady zdánlivě okrajového světa zakletého do skla vypovídají o životním a estetickém názoru minulých generací, o zapomenutých láskách a touhách stejně jako o zármutku.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.232.188...)