Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2119195 obálek a 525073 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pozvání do psychologie osobnosti : člověk v zrcadle vědomí a jednání

Autor: Smékal, Vladimír
Rok: 2004
ISBN: 9788086598659
NKP-CNB: cnb001308301
OCLC Number: (OCoLC)56870791
OKCZID: 110002623
Vydání: 2., opr. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti: člověk v zrcadle vědomí a jednání. 2., opr. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2004. 523 s. Studium.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Kniha uvádí do všech významných témat psychologie osobnosti a pomáhá formovat způsoby myšlení o osobnosti. Pojednává o tom, z čeho se osobnost skládá, jaké jsou složky osobnosti a druhy vlastností. Objasňování osobnosti se opírá o nejnovější poznatky z výzkumů osobnosti a ze světové odborné literatury. Kniha razí novou cestu postupného odkrývání vlastností a procesů, na nichž závisí, jak si člověk uvědomuje sebe a svou životní situaci, jak jedná a jak zvládá úkoly života. Zvolený postup výkladu vede čtenáře krok za krokem k psychologickému poznání úlohy vlastností osobnosti v řízení lidského vědomí a jednání. Díky použitému členění látky je kniha netradičním úvodem do porozumění a pochopení sebe i druhých. Autor, který je profesorem psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, v knize zužitkoval svou mnohaletou zkušenost z výuky psychologie osobnosti na vysoké škole i z přednášek pro personalisty a pracovníky pomáhajících profesí.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.233.220...)