Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2913591 obálek a 881379 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postiženíAutor: Vítková, Marie
Rok: 1999
ISBN: 9788085931754
NKP-CNB: cnb000926631
OCLC Number: (OCoLC)46964182
OKCZID: 110004190

Citace (dle ČSN ISO 690):
VÍTKOVÁ, Marie. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999, 94 s. ISBN 80-85931-75-3.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné po přihlášení )
Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )Anotace

 

Učební text je určen studentům speciální pedagogiky všech forem studia, pracovníkům ve střediscích rané péče, ve SPC, ve školách a ostatním zájemcům o speciálně pedagogickou problematiku. Podnětem pro zpracování publikace byla práce německé autorky Ingrid Madlener Zrakové postižení s přidruženým mentálním postižením: Etiologie, patogeneze, medicínská rehabilitace a speciálně pedagogická podpora. Pro české čtenáře je text uveden dvěma teoretickými kapitolami. První poskytuje základní informace o anatomii zrakového orgánu a fyziologii zraku, druhá se zabývá výchovou a vzděláváním dětí se zrakovými vadami.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)