Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2155019 obálek a 529597 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Personální práce v malých podnicích

Autor: Koubek, Josef
Rok: 2003
ISBN: 9788024706023
NKP-CNB: cnb001276868
OCLC Number: (OCoLC)53859018
OKCZID: 110005564
Vydání: 2., přeprac. a dopl. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOUBEK, Josef. Personální práce v malých podnicích. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2003. 248 s. Manažer.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Záměrem dalšího přepracovaného a doplněného vydání je přispět k orientaci v personálních problémech, které jsou pro malý podnik nejdůležitější. Jejím hlavním záměrem je zvýšit úroveň řízení a využívání pracovních sil, zejména ve smyslu zdravých pracovních vztahů. Dále se příručka soustřeďuje na problematiku získávání a výběru pracovníků, problematiku pracovních míst, hodnocení a odměňování, formování pracovních schopností pracovníků malého podniku. Původní text jednotlivých kapitol odráží drobné změny, ke kterým od prvního vydání v teorii i praxi došlo. Nejpodstatnější změnou je koncepce řízení pracovního výkonu a samozřejmě aktualizace seznamu studijní literatury, konkrétní praktické návody, vzory formulářů, příklady popisů a specifikace pracovního místa (11 nejrůzněších formulářů k dané problematice).

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.204.193...)