Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2115869 obálek a 524908 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Risk management

Rok: 2007
ISBN: 9788025115473
NKP-CNB: cnb001717674
OCLC Number: (OCoLC)129093202
OKCZID: 110008588

Citace (dle ČSN ISO 690):
MERNA, Tony. Risk management: řízení rizika ve firmě. Vyd. 1. Brno: Computer Press, c2007. xii, 194 s.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Risk management nabízí systematický přístup ke stanovení rizik a jejich omezování na přijatelnou úroveň. V průběhu posledních 20 let si vůdčí organizace stále více uvědomují důležitost řízení rizika. Pokud se snižují ziskové marže, musí být zaváděny nové manažerské techniky napomáhající k docílení vyšší efektivity. Měnící se globální trendy vyvolávají potřebu pochopit a klást větší důraz na řízení rizika uvnitř organizace. Principy risk managementu by měly být využívány při všech klíčových rozhodnutích na různých úrovních organizace.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.239.150...)