Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2161034 obálek a 531866 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Fyziologie rostlin

Rok: 1998
ISBN: 9788020005861
NKP-CNB: cnb000642469
OCLC Number: (OCoLC)41219234
OKCZID: 110009976
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Fyziologie rostlin. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 484 s.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Kniha seznamuje se současným stavem všech zakladních obastí fyziologie rostlin - fotosyntézou a dýcháním, vodním provozem, minerální výživou, transportem látek, s jednotlivými projevy růstu a vývoje a s pohyby rostlin. Zvláštní zřetel je věnován aktuálním tématům, jakými jsou fyziologie stresu a výklad jevů na molekulárněbiologické úrovni. Zdůrazněn je i přínos tradičních českých škol např. v kapitole o celistvosti rostliny či v pojednání o fytohormonech. Výklad respektuje celou šíři biologických struktur - od roviny buněčné až po celistvou rostlinu.Dle možností jsou uváděny i fyziologické aspekty života rostlin na přirozených stanovištích a poznatky významné pro zemědělské pěstební technologie. Dílo je určeno jako vysokoškolská učebnice především pro studenty a učitele biologického, zemědělského, lesnického´a zahradnického zaměření. Může však posloužit i jako základní zdroj informací vědeckým pracovníkům příslušných oborů.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.208.132...)