Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2114826 obálek a 524832 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Němčina pro banky = Deutsch für Banken

Autor: Šimková, Jarmila
Rok: 1997
ISBN: 9788071750420
NKP-CNB: cnb000188395
OCLC Number: (OCoLC)37251944
OKCZID: 110029238
Vydání: 2., přeprac. a dopl. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠIMKOVÁ, Jarmila. Němčina pro banky =: Deutsch für Banken. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Prospektrum, 1997, 158 s. ISBN 80-7175-042-5.
Zdroj:


Anotace

 

Učebnice je určená nejen pro pracovníky bank, pojišťoven, studenty, ale také pro podnikatelskou veřejnost, pro níž je užívání německého jazyka v obchodním styku denní potřebou. Publikace umožňuje uživateli procvičit si a rozšířit si specifické výrazy a slovní spojení v oblasti financí, obchodu a peněžního styku. Cílem je, aby si uživatel osvojil dovednost samostatně plynule a pohotově komunikovat se zákazníky.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat čtenářskou recenzi

Od: (3.235.75...)