Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672210 obálek a 807248 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Molliérův diagram vody a vodní páry -- podle IAPWS - IF97Rok: 2005
ISBN: 9788020013231
NKP-CNB: boa001-mzk01000775596
OKCZID: 110044209

Citace (dle ČSN ISO 690):
KLOMFAR, Jaroslav. Molliérův h-s diagram vody a vodní páry podle IAPWS - IF97: včetně diagramů tlak p - entalpie h a teplota t - entropie s. Praha: Academia, 2005.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Knihy.ABZ.cz


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)