Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2158626 obálek a 530852 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Daň z přidané hodnoty s komentářem

Autor: Pitner, Ladislav
Rok: 2001
ISBN: 9788072630813
NKP-CNB: cnb001029508
OKCZID: 110076208

Citace (dle ČSN ISO 690):
PITNER, Ladislav, Svatopluk GALOČÍK a Václav BENDA. Daň z přidané hodnoty s komentářem. Olomouc: ANAG, 2001, 431 s. Daně. ISBN 80-7263-081-4.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.238.190...)