Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172718 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny Střední Asie

Autor: Roux, Jean-Paul
Rok: 2007
ISBN: 9788071068679
NKP-CNB: cnb001710451
OCLC Number: (OCoLC)137330331
OKCZID: 110082931
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ROUX, Jean-Paul a Zdeněk MÜLLER. Dějiny Střední Asie. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007, 435 s. Dějiny států. ISBN 978-80-7106-867-9.
Zdroj:


Anotace

 

Autor hledá odpovědi na řadu otazníků v dějinách národů Střední Asie, která byla vždy oblastí, kde se a střetávaly Západ a Východ. V jejích nesmírných stepích zavlály praporce Peršana Darea stejně jako Makedonce Alexandra Velikého, čínských a arabských generálů., Čingischán, Tamerlan a Mughalové zde založili mohutné a mocné říše., vznikaly zde oslňující civilizace, existovala zde velká náboženství mazdeismus, manicheismus, křesťanství, islám a buddhismus., žila zde řada vynikajících učenců a umělců., stopy zde zanechali i Řekové a Římané.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.235.22...)