Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2459923 obálek a 691002 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Právní režimy mezinárodních prostorů

Autor: Ondřej, Jan
Rok: 2004
ISBN: 9788086473697
NKP-CNB: cnb001312391
OCLC Number: (OCoLC)85102021
OKCZID: 110087494

Citace (dle ČSN ISO 690):
ONDŘEJ, Jan. Právní režimy mezinárodních prostorů. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004. 263 s. Právnické učebnice.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Publikace pojednává o režimech volného moře,mořského dna za hranicemi národní jurisdikce, kosmického prostoru,nebeských těles a Antarktidy.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.92.28...)