Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2157923 obálek a 530605 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dielektrická relaxační spektroskopie kompozitních soustav = Dielectric relaxation spectroscopy of composite systems : zkrácená verze Ph.D. Thesis

Autor: Holcman, Vladimír
Rok: c2008
ISBN: 9788021435735
NKP-CNB: cnb001789408
OCLC Number: (OCoLC)244810586
OKCZID: 110117387

Citace (dle ČSN ISO 690):
HOLCMAN, Vladimír. Dielektrická relaxační spektroskopie kompozitních soustav =: Dielectric relaxation spectroscopy of composite systems : zkrácená verze Ph.D. Thesis. [V Brně: Vysoké učení technické], c2008, 31 s. Vědecké spisy Vysokého učení techn
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.75...)