Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2259984 obálek a 569382 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Optimální působení tělesné zátěže a výživy : příspěvky přednesené na interdisciplinární konferenci s mezinárodní účastí v Hradci Králové 6.-8.9.2001

Autor: Karel Martiník, Blahoslav Komeštík
Rok: 2001
ISBN: 9788085109474
NKP-CNB: cnb001646633
OKCZID: 110293863

Citace (dle ČSN ISO 690):
KAČEROVSKÝ, Jaroslav. Aktuální problémy arteriální hypertenze. Vyd. 1. Hradec Králové: Univerzita obrany, 2006, 55 s. Učební texty Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové, sv. 342. ISBN 80-85109-47-6.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.207.108...)