Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672210 obálek a 807248 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Komentář k obchodnímu zákoníkuAutor: Pelikánová, Irena
Rok: 1999
ISBN: 9788072011759
NKP-CNB: cnb000699154
OKCZID: 110307883

Citace (dle ČSN ISO 690):
PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k obchodnímu zákoníku. Praha: Linde, 1999. 687 s. Zákony. Komentáře.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna (dostupné po přihlášení )
Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)