Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172717 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Plzeňsko a Karlovarsko

Autor: Zahradnický, Jiří, Mackovčin, Peter
Rok: 2004
ISBN: 9788086064680
NKP-CNB: cnb001198086
OCLC Number: (OCoLC)85085604
OKCZID: 110317151

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZAHRADNICKÝ, Jiří, ed. a MACKOVČIN, Peter, ed. Chráněná území ČR. Vyd. 1. Praha :, Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ;, EkoCentrum Brno, 2004. 588 s.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.22...)