Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2913296 obálek a 881221 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě : tématická publikace. (Díl 2.), Podmínky v sekundárním a terciálním vzděláváníAutor: Věra Vojtová
Rok: 2006
ISBN: 9788791811609
OKCZID: 110317547

Citace (dle ČSN ISO 690):
Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě: tématická publikace. Překlad Věra VOJTOVÁ. Brussels: Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání, 2006. 85 s.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)