Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2207498 obálek a 557873 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Studijní texty v distančním vzdělávání

Autor: Eger, Ludvík, Bartoňková, Hana, Univerzita Palackého
Rok: 2003
ISBN: 9788024407555
NKP-CNB: cnb001294816
OCLC Number: (OCoLC)56865358
OKCZID: 110322110

Citace (dle ČSN ISO 690):
EGER, Ludvík a Hana BARTOŇKOVÁ. Studijní texty v distančním vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, 64 s. Texty k distančnímu vzdělávání. ISBN 80-244-0755-8.


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.168.62...)