Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2440227 obálek a 680569 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Květena Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko

Autor: Kolbek, Jiří a Kolbek, Jiří
Rok: 1999
ISBN: 9788086064369
NKP-CNB: cnb000770231
OCLC Number: (OCoLC)43613409
OKCZID: 110336817

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOLBEK, Jiří, Václav PETŘÍČEK, Eduard BRABEC a František MLADÝ. Květena Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. Praha :, Průhonice: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ;, Akademie věd České republiky, Botanick


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Mapy výskytu cévnatých rostlin na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.227.235...)