Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2207498 obálek a 557873 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Křesťanská misie v 16.-18. století.

Autor: Kubíková, Jiřina
Rok: 2001
ISBN: 9788086263243
NKP-CNB: cnb001030232
OCLC Number: (OCoLC)50140282
OKCZID: 110366143

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUBÍKOVÁ, Jiřina. Křesťanská misie v 16.-18. století. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2001. 280 s. Pontes pragenses, sv. 18.


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Zároveň se španělskými, portugalskými, britskými, holandskými i dánskými kolonizátory přicházeli do objevovaných mimoevropských zemí křesťanští kněží - misionáři, jejichž úkolem bylo obrátit obyvatele dobývané země na křesťanství. Kniha přináší nejen životopisy misionářů a popisy jejich misijní práce i nevraživosti mezi misionáři různých konfesí, nýbrž i etnografické zajímavosti o životě christianizovaných domorodců (např. černochů, Indonézanů či Eskymáků). Líčení misionářského díla je nestranné mj. i proto, že je autorka členkou Československé církve husitské. Publikace je provázena mapkami v textu a doplněna přehledem použité literatury, jmenným rejstříkem a autorčinou osobní bibliografií.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (35.168.62...)