Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672210 obálek a 807248 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Co možná nevíte o knihovnách Středočeského krajeAutor: Liška, Radek, Kádnerová, Jiřina a Cukrová, Ladislava
Rok: 2009
ISBN: 9788085191523
NKP-CNB: cnb002009955
OCLC Number: (OCoLC)607524615
OKCZID: 110451051

Citace (dle ČSN ISO 690):
LIŠKA, Radek. Co možná nevíte o knihovnách Středočeského kraje. V Kladně: Středočeská vědecká knihovna, 2009. 104 s.


Digitální objekty

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Moravská zemská knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

SVK v Kladně vydala závěrem roku 2009 publikaci Co možná nevíte o knihovnách Středočeského kraje, která pojednává v hlavním oddíle Co se v knihovnách děje o známých či zcela ojedinělých akcích pořádaných v knihovnách. Mnoho knihoven je umístěno v budovách, které sloužily původně jinému účelu či mají zajímavé osudy – o tom v kapitole Knihovny v nevšedních objektech s bohatou fotografickou dokumentací. Samostatná kapitola je věnována knihovnám, které si zvolily do názvu jméno určité osobnosti, zpravidla spjaté s regionem. V knihovnách se setkáváme s literáty mezi pracovníky – o tom je kapitola Beletristé a básníci pracující – nebo čtenáři a návštěvníky - Spisovatelé jako čtenáři knihoven. Závěr knihy tvoří adresář všech knihoven, které jsou obsluhovány v rámci regionálních služeb.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)