Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2385996 obálek a 592234 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Koně

Rok: 2009
ISBN: 9788086874197
NKP-CNB: cnb002031333
OCLC Number: (OCoLC)551414000
OKCZID: 110457398

Citace (dle ČSN ISO 690):
Koně. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2009. 185 s. Prameny a studie, 43.


Digitální objekty

Česká Digitální knihovna
Národní knihovna České republiky
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.235.179...)