Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2173543 obálek a 537624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

900 let cisterciáckého řádu: sborník z konference konané 28.-29.9. 1998 v Břevnovském klášteře v Praze

Autor: Cisterciáci, 900 let cisterciáckého řádu (1998 : Praha, Česko)
Rok: 2000
ISBN: 9788090158771
NKP-CNB: cnb000963837
OCLC Number: (OCoLC)45216773
OKCZID: 110488444

Citace (dle ČSN ISO 690):
Cisterciáci. 900 let cisterciáckého řádu: sborník z konference konané 28.-29.9. 1998 v Břevnovském klášteře v Praze. 1. vyd. Praha: Unicornis :, Společnost přátel starožitností, 2000. 319 s.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.8...)