Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2158276 obálek a 530687 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Anatómia pre medziodborové štúdium II

Autor: Peter Mráz
Rok: 1992
ISBN: 9788022305198
NKP-CNB: boa001-mzk01000895044
OKCZID: 110495505

Citace (dle ČSN ISO 690):
MRÁZ, Peter. Anatómia pre medziodborové štúdium II. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1992, 195 s. Vysokoškolské skriptá. ISBN 80-223-0519-7.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.204.193...)