Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2459923 obálek a 691002 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Poznámky o barvách

Autor: Wittgenstein, Ludwig, Anscombe, G. E. M. (Gertrude Elizabeth Margaret), Beran, Ondřej a Filozofický ústav (Akademie věd ČR)
Rok: 2010
ISBN: 9788070073230
NKP-CNB: cnb002108878
OCLC Number: (OCoLC)649803789
OKCZID: 110612336
Vydání: Vyd.1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
WITTGENSTEIN, Ludwig a ANSCOMBE, G. E. M., ed. Poznámky o barvách. Vyd.1. Praha: Filosofia, 2010. 139 s. Základní filosofické texty, sv. 11.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Poznámky o barvách, jeden z posledních Wittgensteinových textů, jsou ojedinělou ukázkou „případové studie“, v níž se pojednává o konkrétním předmětu. Wittgenstein se zaměřuje na „jazykové hry“, které s barvami hrajeme. Z této perspektivy řeší tradiční otázku počtu základních barev, probírá různé kontexty (různý smysl), v nichž o „barvách“ hovoříme, nebo zvažuje možnou kulturní relativitu slovníků barev. Velkou pozornost věnuje také s barvami úzce spjatému fenoménu barvosleposti. Poznámky o barvách předvádějí šíři a rozmanitost významů, kterých v našem každodenním jazyce výrazy pro barvy nabývají, a v tomto ohledu jsou přímou antitezí jednotné koncepce barvy jako obecné formy předmětů, kterou Wittgenstein předložil ve svém prvním velkém díle, Logicko-filosofickém traktátu.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

NK Praha
Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.92.28...)