Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2552854 obálek a 741542 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Psychologie výslechuAutor: Spurný, Joža
Rok: 2010
ISBN: 9788073801533
NKP-CNB: cnb002116789
OCLC Number: (OCoLC)693926614
OKCZID: 110618060

Citace (dle ČSN ISO 690):
SPURNÝ, Joža. Psychologie výslechu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 154 s. ISBN 978-80-7380-153-3.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Jedním ze základních a současně nejfrekventovanějších úkonů, bez kterého se v policejní praxi neobejde vyšetřování prakticky žádného trestného činu, je výslech. Výslech lze chápat jako trestně procesní úkon, jako kriminalistickou metodu, jako specifickou formu sociálního styku. Které faktory sociálně psychologického rázu a v jaké míře ovlivňují výslechovou interakci? Co prožívají účastníci výslechové situace a jak se to projevuje v jejich chování? Co komplikuje navázání psychologického kontaktu při výslechu? Co snižuje ochotu a schopnosti vyslýchaného vypovídat? Jakými psychologickými metodami a postupy lze zefektivnit vedení výslechu? Ke zodpovězení těchto otázek směroval empirický výzkum, jehož výsledky tvoří obsah této publikace.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha
Srovname.cz
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)