Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2158626 obálek a 530852 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Technologie ložných a skladových operací I

Autor: Jan Daněk, Jiří Pavliska
Rok: 2002
ISBN: 9788024800639
NKP-CNB: cnb001121029
OKCZID: 110661827

Citace (dle ČSN ISO 690):
DANĚK, Jan a Jiří PAVLISKA. Technologie ložných a skladových operací I. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002, 181 s. ISBN 80-248-0063-2.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.238.190...)