Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2158637 obálek a 530852 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dopravní a manipulační zařízení. IV

Autor: Jiří Pavliska, Leopold Hrabovský
Rok: 2004
ISBN: 9788024805375
NKP-CNB: boa001-mzk01000706370
OKCZID: 110668022

Citace (dle ČSN ISO 690):
PAVLISKA, Jiří. Dopravní a manipulační zařízení IV. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004. 128 s.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.238.190...)