Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2911955 obálek a 880615 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Padesát let časopisu Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje (1959–2008)

Obr.1: Nejaktuálnější obálka tohoto
souborného záznamu

detail

Obr.2: Vlastní obálka tohoto
souborného záznamuRok: 2009
ISBN: 9770011826005
NKP-CNB: cnb000356295
OKCZID: 110743644

Přejít k soubornému záznamu


Citace (dle ČSN ISO 690):
Demografie: revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Státní úřad statistický, 1959-.


Digitální objekty

Národní lékařská knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Části díla

  • Rok: 2014 / Ročník: 56

Seřadit podle data skenování | Seřadit podle aktuálnosti


Anotace

 

Články, analýzy a přehledy o populačním vývoji u nás i ve světě; přirozená reprodukce obyvatelstva, migrační pohyby, kvalifikace, vzdělání, národnostní problematika a sociální aspekty vývoje společnosti uváděny nejen celkově, i z regionálních hledisek; nejnovější údaje o sňatečnosti, rozvodovosti, porodnosti, úmrtnosti, potratovosti a stěhování včetně analýz výsledků ze sčítání lidu, domů a bytů

Zdroj anotace: Národní knihovna České republikyPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 
Obr.3: Nejaktuálnější
obsah tohoto
souborného záznamu

detail

Obr.4: Vlastní obsah tohoto
souborného záznamu