Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2913591 obálek a 881379 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Medicine 2Autor: McCarter, Sam
Rok: c2010
ISBN: 9780194569583
ISBN: 9780194569569
ISBN: 9780194569576
OKCZID: 110744883
Vydání: 1st pub.

Citace (dle ČSN ISO 690):
MCCARTER, Sam. Medicine 2. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2010. 3 sv. Oxford English for careers.


Anotace

 

Medicine teaches pre-work students to communicate accurately and effectively in English, with patients and colleagues.


Dostupné zdroje

NK Praha
Amazon
Books & Books s.r.o.


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)