Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2464149 obálek a 692442 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Audítorstvo: Ladislav Kareš

ISBN: 9788088727804
OKCZID: 110894744


Anotace

 

Pri spracúvaní textu sa autori zamerali na kľúčové otázky existujúceho systému medzinárodných štandardov a usmernení, ktoré vydala Rada pre medzinárodné štandardy pre audit a uisťovacie služby (IAASB). Autori vychádzali z platného znenia štandardov, predovšetkým autorizovaného prekladu štandardov vydaného pod názvom Príručka Medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku. Publikácia je určená na cvičenia z uvedeného predmetu a študentom má poskytnúť prehľad o štruktúre a obsahovej náplni štandardov.

Zdroj anotace: Zbozi.czDostupné zdroje

Zboží.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.81.89...)