Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2447460 obálek a 684622 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Felbiger a Kindermann - reformátoři lidového školství

Autor: Štverák, Vladimír a Mrzena, Jan
Rok: 1986
NKP-CNB: cnb000014772
OCLC Number: (OCoLC)39431095
OKCZID: 111097885

Citace (dle ČSN ISO 690):
FELBIGER, Johann Ignaz. Felbiger a Kindermann: reformátoři lidového školství. Vyd. 1. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 214 s. Z dějin pedagogiky, sv. 26.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.237.16...)