Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2700207 obálek a 825474 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základy občanského právaAutor: Karel Schelle, Jaromír Tauchen
Rok: 2011
ISBN: 9788074181276
NKP-CNB: cnb002255292
OKCZID: 111119802

Citace (dle ČSN ISO 690):
SCHELLE, Karel. Základy občanského práva. 4., upr. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2011, 227 s. Právo. ISBN 978-80-7418-127-6.


Anotace

 

Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občansko-právními instituty. Kromě vysvětlení základních občansko-právních pojmů se čtenář seznámí se základy obligačního práva, práva dědického a samozřejmě s právy věcnými. Opomenuta nezůstala ani historie občanského práva.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)