Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2208291 obálek a 558158 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vlastivěda moravská

Autor: Tenora, Jan, Dvorský, František
Rok: 1903
NKP-CNB: cnb000348418
OKCZID: 111135561

Dostupné také jako: Digitalizovaný dokument  


Citace (dle ČSN ISO 690):
TENORA, Jan. Vlastivěda moravská. Editor František DVORSKÝ. V Brně: Musejní spolek, 1903, 195 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.85...)